Πολιτική προστασίας

Τα προσωπικά στοιχεία που σας αφορούν (όνομα, επίθετο  ηλεκτρονική διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας) και πιθανό σας ζητηθεί να δηλώσετε κατά την επίσκεψή σας στις σελίδες του διαδικτυακού τόπου www.beezon.gr, καθώς επίσης και όλα τα δεδομένα που συγκεντρώνονται από τη χρήση των εφαρμογών που παρέχουμε, τηρούνται αποκλειστικά και μόνο για λόγους που αφορούν τις συναλλαγές σας μαζί μας και τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε τρίτο.

Βεβαιώνεται ότι μόνο εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες αυτές και μόνο όποτε αυτό είναι αναγκαίο, π.χ. για τη διεκπεραίωση των παραγγελιών.

Η επιχείρηση δεσμεύεται να μην αποκαλύψει τα στοιχεία των πελατών καθώς και οποιοδήποτε άλλο δεδομένο, εκτός αν έχει έγγραφη εξουσιοδότηση από τους ίδιους, ή αυτό επιβάλλεται από δικαστική απόφαση ή απόφαση άλλης δημόσιας αρχής.

Facebook Page
SWITCH THE LANGUAGE
Ποιοί είμαστε
Η BeeZon Smart Software IoT Solutions είναι Ελληνική εταιρεία, η οποία ιδρύθηκε το 2015 και συνδιάζει την τεχνογνωσία στο χώρο της πληροφορικής και ανάπτυξης ηλεκτρονικών κυκλωμάτων με τη μελισσοκομική πρακτική.